31.5.

Päätöspäivän la 3.6.2023 koulukuljetukset

Tiedote koulujen päätöspäivän (lauantai 3.6.2023) koulukuljetuksista. Tiedotetta täydennetty viimeksi 2.6.2023 klo 00:13. Koulukuljetusta tarvitsevien oppilaiden huoltajia pyydetään tarkistamaan oppilaan kuljetustiedot (Wilma: Tulosteet > oppilaan kuljetustiedot -> poikkeuspäivän 3.6.2023 kuljetustiedot).

Lue koko juttu J.L

Tiedote nikotiinipusseista

Lue koko juttu NA

19.5.

Terveydenhoitajien yhteystiedot kevätlukukauden 2023 lopulla

Lue koko juttu NA

16.5.

Ilmastonmuutoksen teemaviikko Vistan koulussa

Lue koko juttu NA

18.4.

Päätös lukuvuoden 2024-2025 työ- ja loma-ajoista

Koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 18.4.2023 lukuvuoden 2024-2025 työ- ja loma-ajoista esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Tämä on ennakkotiedote lautakunnan päätöksestä, joka ei tiedotteen julkaisuajankohtana ole vielä lopullinen (lainvoimainen). Tarkastettu pöytäkirja koulutuslautakunnan päätöksestä julkaistaan kaupungin verkkosivuille 25.4.2023, jonka jälkeen päätökseen on kuntalain mukaisesti mahdollisuus hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Lue koko juttu J.L

6.4.

Vanhemmuuden viikkon ohjelma

Lue koko juttu ePoMi

29.3.

Vistan koulun toinen virka-apulaisrehtori aloittaa 1.4.2023

Lue koko juttu NA

30.11.2022

Asiointi alaikäisen puolesta

Paimion-Sauvon Ktky:n potilastietojärjestelmään 22.11.2022 tehdyn päivityksen myötä huoltajien on mahdollista asioida alaikäisten lastensa puolesta Omakannassa. Jatkossa huoltaja voi siis katsella Omakannasta mm. alaikäisen lapsensa reseptejä ja terveystietoja. Vanhat, ennen päivitystä tallennetut, tiedot eivät kuitenkaan näy huoltajalle. Lapsen tietojen näkyminen vanhemmille Omakannassa arvioidaan joka käynnillä jatkossa erikseen. Mikäli alaikäinen todetaan päätöskykyiseksi, hän voi myös kieltää käynnin tietojen näkymisen huoltajalle.

M.V

10.11.2022

Muutos koulukuljetusreitin P09 Tarvasjoen-Sukselan suunnan aamuaikatauluun maanantaista 14.11.2022 alkaen

Lue koko juttu M.K

15.8.2022

Aikataulumuutoksia reiteille P03A ja P11 / Pyökäri Oy

Lue koko juttu M.K

9.8.2022

Oppilaan kuljetustiedot ja koulukuljetusperiaatteet

Lue koko juttu J.L

TLO:n bussikortit

Lue koko juttu M.K

Koulukuljetusten aikataulut / Jataxi Oy P04

Lue koko juttu M.K

Koulukuljetusten aikataulut / Taxidata (P06) ja Liikenne Servio (P02 ja P03B)

Lue koko juttu M.K

Koulukuljetusten aikataulut / Pyökäri Oy (muutos alkuperäiseen aikatauluun)

Lue koko juttu M.K

8.8.2022

Julkisten bussireittien aikataulut

Tietoa julkisten bussireittien aikatauluista. Näillä reiteillä matkustaminen on avointa kaikille matkustajille.

Lue koko juttu J.L

Koulukuljetusten linja-autoreittien aikataulut P09 ja P10 / lukuvuosi 2022-2023

Juntolan - Sukselan suunnan ja Kalevan - Taatilan suunnan koulukuljetusbussien aikataulut ja ajoreitit lukuvuonna 2022 - 2023. Nämä bussireitit ovat Paimion koulutoimen kilpailuttamia ja hankkimia reittejä ensisijaisesti niille esioppilaille ja koululaisille, joille kuuluu maksuton koulukuljetus. Liikennöitsijällä on lupa ottaa autoon muitakin matkustajia, jos autossa on tilaa.

Lue koko juttu J.L

28.1.2022

Muutos kuljetusreitille P10 (Kalevan bussi) ja mahdollisuus kulkea itse maksaen

Tiedote päivitetty 31.1.2022 / AIKATAULUT LISÄTTY. Tiedote koskee Kalevan-Taatilan suunnasta kulkevaa Vistabussien (Seleinka Oy) koulubussireittiä P10. Ajoreittiä muutetaan 1.2.2022 alkaen, jotta bussin kyytiin voisi päästä aiempaa useampi oppilas myös itse maksaen, jos oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukyytiin.

Lue koko juttu J.L

18.1.2022

Poissaoloihin puuttumisen malli

Alueellamme (Naantali, Kaarina, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio) on käytössä yhtenäinen toimintatapa oppilaiden poissaolojen seuraamisessa ja niihin varhaisesti reagoimisessa. Alueemme on lukuvuosien 2021-2023 aikana yhteistyössä osallisena kansallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön Sitouttavan kouluyhteisötyön hankkeessa, jonka keskeinen teema on oppilaiden poissaolojen varhainen tunnistaminen ja kouluun myönteisesti kiinnittyminen. Tässä yhteistyössä alueemme poissaolo- ja Wilma-seurantaan liittyviä käytänteitä kehitetään alueellisesti. Ohessa alueellinen 50 h poissaolomalli ja toiminnan tueksi laadittu uusi Wilma-järjestelmän sähköpostiin lähettämä poissaolokooste-toiminto.

Lue koko juttu J.L

Terveyskeskuksen koronatiedote 18.1.2022

Tartuntatautilääkärin tiedote 18.1.2022, jossa toimintaohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Lue koko juttu J.L