Vistan koulun toinen virka-apulaisrehtori aloittaa 1.4.2023


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille